ادیسون EDISON

ادیسون EDISON

گروه صنعتی سپهرمنور در سال 1385 همکاری خود را با شرکت ادیسون آغاز نموده است و از سال 1392 نمایندگی انحصاری و استراتژیک ادیسون در ایران می باشد.از همان سال های آغاز همکاری واحد تحقیقات و توسعه هر دو شرکت ارتباط تنگاتنگی با هم ایجاد کرده و محصولات خاص بازار ایران را در طرح توسعه و تولید خود قرار دادند.

محصولات
برند های دیگر

برند ها

لیست بقیه برند های شرکت سپهر منور

بیشتر