قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ثبت سفارش و خرید آنلاین گروه صنعتی سپهرمنور به شرح زیر می باشد:

1-ثبت سفارش

 

 

2-خرید آنلاین